Liên hệ chúng tôi
Spring Wu

Số điện thoại : 86-13606193016

WhatsApp : +8613606193016

Dây chuyền sản xuất
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title

Chúng tôi có 5 bộ máy đóng khung đo ánh sáng, 2 bộ dòng panel PU Sandwich.

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Bông thủy tinh

 

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5

Bài viết container

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 6

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 7

Trang trí container

 

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 8

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 9

 

 

 

 

 

 

 

 

OEM/ODM
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Không gian chứa

 

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Trung tâm cà phê

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Trung tâm mua sắm

 

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Nghiên cứu và phát triển
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title
 • companyPics.title

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Sussman Modular House (Wuxi)Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2